W Szkole Podstawowej nr 7 zdrowy styl życia, aktywność fizyczna i promocja zdrowia były zawsze bardzo ważne, a dowodem tego jest przynależność do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Społeczność szkolna od wielu lat aktywnie uczestniczy m.in. w Szkolnych Dniach Promocji Zdrowia, turniejach sportowych i festynach rodzinnych, rajdach pieszych i rowerowych, aktywnych przerwach, w programie Aktywna Szkoła Multi Sport, kiermaszach zdrowej żywności, konkursach. Dba o dobry klimat szkoły, aktywnie uczestniczy w wolontariacie, realizuje projekty.  

W ubiegłym roku podjęto decyzję, aby dokonać ewaluacji działań tego obszaru i podjąć starania uzyskania Krajowego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie. W grudniu 2018 przygotowano publiczną prezentację wyników autoewaluacji i działań z udziałem przedstawicieli uczniów, rodziców, dyrekcji i nauczycieli. W tej ważnej dla szkoły chwili udział wzięli także pani Danuta Leśniewska – dyrektor ZOS w Oleśnicy, pan Jacek Malczewski – wiceprzewodniczący Rady Miasta Oleśnicy, pani Małgorzata Grzelczyk – Wojewódzki Koordynator SzPZ i pan Lech Stempel – Rejonowy Koordynator SzPZ w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Podczas spotkania koordynatorki projektu Małgorzata Czapiga-Maciąg i Małgorzata Smolak zaprezentowały wyniki autoewaluacji działań szkoły w zakresie promocji zdrowia oraz najważniejsze działania, jakie podjęto w szkole w ostatnich trzech latach w ramach realizacji programu SzPZ.

W ubiegłym tygodniu do szkoły dotarła radosna wiadomość – Centralna Kapituła Krajowego Certyfikatu działająca przy Ośrodku Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie przyznała Szkole Podstawowej nr 7 w Oleśnicy Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie jako  wyraz uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Dorota Rasała-Świtoń