W ramach ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie 19 grudnia 2018 roku o godz. 16.00 zorganizowaliśmy prezentację wyników autoewaluacji i działań naszej szkoły w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie.

Uroczystość miała miejsce w Sali Konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”. Uczestniczyli w niej: członkowie społeczności szkolnej - przedstawiciele klas, Samorząd Uczniowski, nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców, pielęgniarka szkolna, pracownicy niepedagogiczni, pani Danuta Leśniewska – dyrektor ZOS w Oleśnicy, pan Jacek Malczewski – wiceprzewodniczący Rady Miasta Oleśnicy, pan Lech Stempel – Koordynator Rejonowy SzPZ w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, pani Małgorzata Grzelczyk-Wojewódzki Koordynator SzPZ w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

  Pani dyrektor Dorota Rasała-Świtoń powitała wszystkich przybyłych gości i przedstawiła cel spotkania. Przypomniała o początkach pracy w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie w obu szkołach (Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 7) przed połączeniem, o otrzymaniu Certyfikatu Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie przez obie szkoły w tym samym czasie. Pani Dyrektor podkreśliła, że w jednej i drugiej szkole podejmowano mnóstwo działań na rzecz promocji zdrowia i po połączeniu obu placówek te działania są kontynuowane.

  W pierwszej części spotkania zaprezentowało się szkolne  koło teatralne przedstawieniem „O Dyziu i bolącym brzuszku”. Tematyka przedstawienia wplotła się w problem priorytetowy, który wybraliśmy do poprawy „Niska aktywność fizyczna uczniów i złe nawyki żywieniowe”.  Poprawa nawyków żywieniowych i zwiększenie aktywności fizycznej uczniów to obecnie nasze najważniejsze zadanie.

 Po części artystycznej pani wicedyrektor Małgorzata Czapiga-Maciąg zaprezentowała wyniki autoewaluacji działań szkoły w zakresie czterech standardów SzPZ. Podczas prezentacji przedstawiła mocne strony szkoły, wskazała problemy wymagające rozwiązania i sposób, w jaki szkoła wykorzysta je do dalszej pracy, następnie koordynatorka szkolnego zespołu Zdrowej Szkoły Małgorzata Smolak przedstawiła najważniejsze działania, jakie podjęto w szkole w ostatnich trzech latach w ramach realizacji programu SzPZ. Graficzna prezentacja multimedialna poparta była zdjęciami z realizacji programów, projektów i imprez środowiskowych.

  Kolejnym punktem spotkania były wystąpienia zaproszonych gości, podczas których padło wiele ciepłych słów na temat pracy szkoły i jej zaangażowania  w  promocję zdrowia. Po części oficjalnej zaproszeni goście zostali poczęstowani zdrowymi przekąskami przygotowanymi przez Zespół ds. Zdrowej Szkoły.

                                                                            Małgorzata Smolak