24.10.2017r z inicjatywy pani Beaty Rubaszewskiej i Małgorzaty Janickiej  odbył się w naszej szkole konkurs historyczny ph.: Polskie powstania narodowe – powstanie kościuszkowskie.

 Celem konkursu było m.in.:
- promowanie sylwetki Tadeusza Kościuszki

- wzbogacenie wiedzy uczniów na temat powstań narodowych

-budzenie wśród uczniów zainteresowań przeszłością

-kształcenie szacunku wobec tradycji narodowej

-wprowadzenie terminologii angielskiej z zakresu historii
W konkursie uczestniczyli uczniowie klas: 7a, 7b, klasy gimnazjalne: 2c, 3a, 3b, 3c

Każdą klasę reprezentowała  wybrana wcześniej trzyosobowa drużyna.

W czasie trwania konkursu uczniowie mogli posługiwać się słownikiem polsko – angielskim i angielsko – polskim w wersji papierowej. Część zadań była w języku angielskim.

 Przed podaniem odpowiedzi na pytania konkursowe każda drużyna naradzała się. Odpowiedzi udzielał  kapitan drużyny.

I etap konkursu polegał na przygotowaniu pisemnego wezwania do powstania narodu polskiego przeciwko zaborcom  w języku polskim i angielskim – 5 zdań. Zadanie to  należało  dostarczyć jury do 15 października.

Wyniki tego etapu przedstawiały się następująco:

3c- I miejsce, 3b – II, 7b – III, 7a – IV, 2c i 3a – V.

Kolejne zadania uczniowie wykonywali drużynowo. Były to:

- pytania zamknięte

- ilustracje

- pytania otwarte

- tekst źródłowy

- mapa

- puzzle

 

W jury zasiadł absolwent Gimnazjum nr 2, finalista konkursu zdolny Ślązak z historii i wiedzy o społeczeństwie Cezary Janiak.

 

Wyniki konkursu:

I miejsce – klasa 2c i 3b

II miejsce – klasa 3a

III miejsce – klasa 3c

IV miejsce – klasa 7a

V miejsce – klasa 7b

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.