Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

3 września 2018 r.

2.

 Zimowa przerwa świąteczna

22 – 31 grudnia 2018 r.

3.

Ferie zimowe

28 stycznia - 10 lutego 2019 r.

4.

 Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019 r.

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21 czerwca 2019 r.