Pierwszaki bawiły się w małych chemików

               W czwartek, 7 listopada dzieci z I B miały na zajęciach gości. Po raz kolejny odwiedziła nas pani Ewa Mielczarek, artystka, plastyczka, animatorka kultury w MOKiS – ie. Towarzyszył jej pan Piotr Cipyk, tata jednej z uczennic. Wspólnie przygotowali kolejne już warsztaty dla dzieci z cyklu „W co się bawić…. Eksperymenty”.
                Dzieci mogły zabawić się w małych chemików. Z zapałem pracowały przez blisko 2 godziny, a w klasie unosił się aromat pachnących olejków. Po tych zajęciach każde dziecko poszło do domu z samodzielnie wykonanymi perfumami i kwiatowym mydełkiem. Było też trochę pysznej belgijskiej czekolady, którą goście częstowali na zakończenie tej pachnącej lekcji.

View the embedded image gallery online at:
http://www.sp7.zosolesnica.pl/?start=5#sigFreeIde19cf6c467

GÓRA GROSZA

Zapraszamy po raz kolejny do akcji

GÓRA GROSZA,

KTÓRA TRWAĆ BĘDZIE

OD 25 LISTOPADA 2019

DO 02 STYCZNIA 2020

 

KAŻDA DROBNA MONETA MOŻE POMÓC DZIECIOM.

ZEBRANE PIENIĄDZE BĘDĄ PRZEKAZANE NA POMOC DLA POTRZEBUJĄCYCH DZIECI, KTÓRE NIE WYCHOWUJĄ SIĘ

W SWOICH RODZINACH.

 

 

GROSZE ZBIERAMY NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

 

SZKOŁA LUB PRZEDSZKOLE, KTÓRE ZBIERZE NAJWIĘCEJ – OTRZYMA NAGRODĘ.

 

 

ORGANIZATOR  AKCJI:  TOWARZYSTWO NASZ DOM

PARTNER  AKCJI: POCZTA POLSKA

Radni SP7 zasiądą w zarządzie Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnica

        Młodzieżowa Rada Miasta Oleśnicy skupia w swoich szeregach grupę młodych ludzi z jedenastu oleśnickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych wybranych przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach. MRM  została powołana 29 września 2009r  decyzją Rady Miasta Oleśnicy uchwałą nr XXXVII/229/2009  (trzydzieści siedem łamane przez 229 łamane przez  2009).

We wrześniu uczniowie klas 4 – 8 mieli możliwość posmakować , czym są wybory. Oddali głos na swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnica.

Tak więc zwycięstwo przypadło: Wiktorii Olejarczyk i Andrzejowi Marzec, uczniom szóstej klasy.

 Dzisiaj, 05 listopada stanęli przed pierwszym zadaniem – aktywne uczestnictwo w I sesji MRM.  Z rąk burmistrza Oleśnicy i przewodniczącego Rady Miasta przyjęli ślubowanie.:

                  "Ślubuję uroczyście jako Radny pracować dla dobra i pomyślności

                   młodzieży Miasta Oleśnicy, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami młodzieży

                 − godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich

                  sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Rady"

Następnie zaprezentowali swoją kandydaturę  startując do funkcji:

Andrzej – skarbnika MRM, Wiktoria – członka Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z § 12.Statutu MRM do kompetencji i zadań Skarbnika Rady należy:

1) sprawowanie kontroli nad prowadzeniem działalności finansowej Rady,

2) składanie sprawozdań finansowych Radzie raz na trzy miesiące,

3) opracowywanie sprawozdań finansowych, o których mowa w § 8 ust. 2.

Zgodnie z paragrafem § 13 statutu MRM  dla stałego kontrolowania całokształtu działalności Prezydium, Rada powołuje Komisję Rewizyjną.

 

 Uzyskując większościowe poparcie zgromadzonych radnych nasi uczniowie  zostali wybrani na powyższe stanowiska. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

View the embedded image gallery online at:
http://www.sp7.zosolesnica.pl/?start=5#sigFreeId967da65835

POEZJA LWOWSKA BLISKA SERCOM NASZYCH UCZNIÓW

                    30 października 2019 r. odbyły się szkolne eliminacje do XIV Oleśnickiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Lwowskiej i Kresowej im. Mariana Hemara. W zmaganiach wzięło udział dziesięcioro dzieci z klas IV – VI, które rywalizowały o reprezentowanie szkoły w kategorii uczniów młodszych.

            Po wysłuchaniu wszystkich konkursowych recytacji, jury w składzie: p. Anna K.- K.
i p. Sylwia T. - zadecydowało, że 19 listopada 2019 r. w finałowych przesłuchaniach reprezentować nas będą:

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Tytuł wiersza

1.

Wiktoria K.

IV a

,,Kolęda lwowska”

2.

Alan B.

V a

,,Stoję na rogu”

3.

Paula Cz.

V a

,,Ballada o pannie Franciszce”

4.

Andrzej M.

VI b

,,Akrobata mucha”

 

            Do młodszych kolegów i koleżanek dołączą także ósmoklasistki – Amelia K.
i Oliwia R., które podczas konkursu zaprezentują fragmenty prozy i wystartują w drugiej kategorii wiekowej.

            Warto podkreślić fakt, iż podczas szkolnych eliminacji wszyscy uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem. Opanowali pamięciowo wybrane teksty i włożyli wiele serca
w interpretację poezji,  za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

                                                                                                                                                      Organizatorki

View the embedded image gallery online at:
http://www.sp7.zosolesnica.pl/?start=5#sigFreeId8d1254cb20

Tajemniczy świat minerałów

                  W dniu 28 października klasy 7A i 7B uczestniczyły w prelekcji oraz zwiedzaniu wystawy minerałów i skamieniałości, która czasowo mieści się w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Uczniowie mieli okazję podziwiać setki ciekawych okazów z całego świata zgromadzonych przez pana Janusza Talagę, ale też mogli wysłuchać ciekawostek dotyczących wystawy z ust samego kolekcjonera. Pan Janusz opowiadał o niespotykanych właściwościach poszczególnych minerałów, ich poszukiwaniu i szlifowaniu. Uczniowie mogli podziwiać "ducha" w krysztale górskim, minerał-światłowód czyli uleksyt, dwójłomny szpat islandzki, diament, meteoryt, ogromny ametyst, gipsową "różę pustyni" czy skamieniałe ryby. Okazy zachwycały kształtami i barwami. Na pewno warto było udać się na tak taką nietypową lekcję.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.sp7.zosolesnica.pl/?start=5#sigFreeId8de6f94b00