W przeddzień Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 02.12.2019 roku uczniowie klas I - IV mieli okazję doświadczyć niepełnosprawności. W trakcie warsztatów zorganizowanych w ramach programu „Szacunek, pomoc i działanie to jest dobre rozwiązanie” uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych poprzez różnorodne doświadczenia. Na początku warsztatów w trakcie dyskusji wspólnie usystematyzowali definicje sprawności i niepełnosprawności, zapoznali się z jej rodzajami. Następnie uczniowie zostali podzielenie na mniejsze grupy i doświadczali: niesłyszenia, braku wzroku, braku sprawności manualnej, braku mowy, zaburzeń integracji sensorycznej, zaburzeń ze spektrum autyzmu, niezrozumienia komunikacyjnego, niesprawności motorycznej. Postawione przed uczniami wyzwania w wielu przypadkach budziły skrajne emocje. Od radości po strach, od lęku po entuzjazm. Uczniowie chętnie realizowali zadania i opisywali swoje odczucia. Po zrealizowaniu wszystkich stacji prowadzące zapytały uczestników warsztatów o odczucia i trudności z jakimi spotkali się podczas wykonywania zadań. W podsumowaniu zajęć zwrócono uwagę na potrzebę empatycznego podejścia do osób niepełnosprawnych. Uczniowie wskazali w jaki sposób możemy im pomagać. Zostali uwrażliwieni na problemy tych ludzi i zachęceni do otwartości, wyrozumiałości i życzliwości dla tej grupy społecznej.