1. Termin konkursu: 23 października 2019r (środa)
 2. Godzina rozpoczęcia:  8:00

                     zakończenia:  ok. 9.30

 1. Miejsce: biblioteka szkolna
 2. Udział w konkursie: 2-3 uczniów z klasy
 3. Uczniowie przygotowują do recytacji po jednym
 4. Tematyka: „Mój ulubiony wiersz”.
 5. Cele konkursu:
 • wzbudzenie zainteresowania poezją dziecięcą
 • prezentowanie umiejętności recytatorskich uczniów
 • popularyzowanie twórczości polskich poetów piszących dla dzieci
 • rozbudzenie wrażliwości na piękno poezji
 • upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci

 

 1. Przebieg konkursu będzie oceniać dwuosobowa komisja nauczycieli.
 2. Oceniane będzie:
 • interpretacja utworu
 • zgodność z tematyką konkursu
 • stopień pamięciowego opanowania tekstu
 • ogólny wyraz artystyczny
 • prawidłowa artykulacja, dykcja i emisja głosu

 

 1. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu.

 

 

          Do etapu miejskiego przechodzą uczniowie, którzy zdobędą I i II miejsce.

          Miejski Konkurs Recytatorski w SP 6 odbędzie się 7 listopada 2019 roku

          o godz. 8.30.

                                                              

                                                                                             Organizatorzy:

 

                                                                                     Danuta  Sodolska-Urbaniak

                                                                                     Małgorzata Pochopień