Według Wikipedii wolontariat jest to  "dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinne, koleżeńskie, lub przyjacielskie." Część uczniów naszej szkoły bierze udział w takich właśnie "pracach na rzecz innych". 

Od 2010 roku uczniowie (wcześniej Gimnazjum nr 2, teraz Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II ) spotykają się na zajęciach z wolontariatu, których koordynatorem jest pani Beata Rubaszewska.

 Naszym celem jest uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha pomocy potrzebującym, szerzenie idei wolontariatu w naszej szkole a także stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie pracy nad sobą w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych .

Nasze zadanie to przede wszystkim pomoc dzieciom – podopiecznym  świetlicy środowiskowej przy ulicy Bratniej. Dzieci i młodzież przychodzą do świetlicy głównie po to, żeby zabić czas, a naszym obowiązkiem jest pomoc w nauce i zagospodarowanie im w sposób jak najbardziej kreatywny ich wolnego czasu.  Wychowankowie świetlicy chętnie korzystają z naszej pomocy. Bardzo miłe jest, kiedy dzieci witają się z nami, i są zaangażowane w zajęcia, ponieważ cieszymy się, że nasza praca nie idzie na marne. Wszystkie nasze wolontariuszki zapewniają swoim podopiecznym dni pełne gier i zabaw. Różnorakie gry planszowe, jak również zręcznościowe pomagają dzieciom rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. Dziewczyny pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji i nie tylko. Czasami również asystują lub całkowicie organizują dzieciom posiłki, głównie podwieczorki.  Wolontariuszki  zapewniają im opiekę, jak również aktywne spędzenie czasu wolnego.

Jedna z wolontariuszek tak opisała naszą działalność:

„Bycie wolontariuszem to zaszczyt. Stać się człowiekiem pomagającym innym bezinteresownie to wielka sprawa. Jest wiele pomysłów na pomaganie innym”.

Każdego roku przybywa nam chętnych, którzy chcą być wolontariuszami. Oczywiście grupę dominują dziewczęta.  Również z roku na rok  zwiększa się ilość przepracowanych godzin w świetlicy.

Już rozpoczęliśmy akcję : Przynieś Słodziaka dla dzieciaka. Polega ona  na zbieraniu naklejek, które następnie wymienimy na pluszowe maskotki i książki. W ten sposób przygotowujemy się do Mikołajek dla naszych podopiecznych. O jej finale poinformujemy niebawem.

Wolontariusze z SP7