Organizator: Beata Rubaszewska

  1. Cele konkursu:
  2. Upowszechnianie wiedzy o źródłach kultury europejskiej – starożytna Grecja

2.Zachęcenie do czytania oraz zdobywania wiedzy pozapodręcznikowej.

  1. Aktywizacja społeczności uczniowskiej klas piątych
  2. Organizacja konkursu;

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie klas piątych.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

Etap I:

Quiz internetowy  (przy laptopie) na temat  bogów greckich. Można zdobyć 10 punktów. Do drugiego etapu przechodzą osoby, które zdobędą powyżej 50% (6punktów i więcej)

II etap

Test , a w nim:

Zadania do wykonania dla zawodników to:

  • Wyjaśnienie związków frazeologicznych,
  • łączenie w pary postaci,
  • wypełnianie tekstów związanych z mitami i mitologią,

Test składa się z 10 pytań . Wygrywa osoba, która łącznie  zdobędzie największą liczbę punktów.

III. Zakres:

mitologia grecka  w opracowaniu J. Parandowskiego i W. Markowskiej;

TERMIN :

  1. 11.2019 r. – godzina 8.00, sala zostanie podana w późniejszym terminie

Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni od  zakończenia konkursu.