Młodzieżowa Rada Miasta Oleśnicy skupia w swoich szeregach grupę młodych ludzi z jedenastu oleśnickich szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych wybranych przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach. MRM  została powołana 29 września 2009r  decyzją Rady Miasta Oleśnicy uchwałą nr XXXVII/229/2009  (trzydzieści siedem łamane przez 229 łamane przez  2009).

                           W minionym tygodniu uczniowie klas 4 – 8 mieli możliwość posmakować , czym są wybory. Oddali głos na swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnica. Kandydowało pięć osób. Każdy kandydat zdobył odpowiednią listę poparcia  jako kandydat i przygotował profesjonalną kampanię wyborczą.

Ostatecznie można było wybrać tylko dwóch radnych. Zgodnie ze statutem liczba radnych wybieranych w poszczególnych Okręgach Wyborczych uzależniona jest od liczby uczniów danej szkoły (w przypadku szkół podstawowych bierze się pod uwagę liczbę uczniów w drugim etapie kształcenia):

1) do 200 uczniów - wybierany jest 1 Radny,

2) od 201 do 300 uczniów - wybieranych jest 2 Radnych,

3) od 301 do 550 uczniów - wybieranych jest 3 Radnych,

4) powyżej 550 uczniów - wybieranych jest 4 Radnych.

                Tak więc zwycięstwo przypadło: Wiktorii Olejarczyk i Andrzejowi Marzec, uczniom szóstej klasy. Przed nimi ciężka , ale i pełna satysfakcji praca. Pracując jako radni wezmą odpowiedzialność za społeczność lokalną, nauczą się samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu. Społeczność szkoły gratuluje i życzy sukcesów. Dziękujemy poprzednim radnym, którzy wspaniale wywiązali się ze swoich obowiązków, a byli to : Kamila Lewandowska – przewodnicząca MRM , Marcin Zdunek i Wiktor Mika.