Po raz kolejny wolontariusze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy pokazali, że mają wielkie serce.

Dwudziestego ósmego  maja grupa wolontariuszy wraz z opiekunem, Beatą Rubaszewską udała się do Świetlicy Środowiskowej Bratnia Dłoń aby wręczyć swoim młodszym kolegom i koleżankom prezenty z okazji ich święta. Przygotowania do tego dnia trwały od miesiąca.

Naszym celem jest uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha pomocy potrzebującym, szerzenie idei wolontariatu w naszej szkole, a także stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie pracy nad sobą w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych.

Nasze zadanie to przede wszystkim pomoc dzieciom – podopiecznym świetlicy środowiskowej przy ulicy Bratniej. Dzieci i młodzież przychodzą do świetlicy głównie po to, żeby zabić czas, a naszym obowiązkiem jest pomoc w nauce i zagospodarowanie im w sposób jak najbardziej kreatywny ich wolnego czasu. Wychowankowie świetlicy chętnie korzystają z naszej pomocy. Bardzo miłe jest, kiedy dzieci witają się z nami i są zaangażowane w zajęcia, ponieważ cieszymy się, że nasza praca nie idzie na marne.

Tradycją stało się organizowanie dwa razy w roku paczek dla naszych podopiecznych: na Mikołaja i Dzień Dziecka.

Również w tym roku nie mogło być inaczej. W szkole zorganizowano akcję  „PAMIĘTAJMY O DNIU DZIECKA”. Celem akcji było uwrażliwienie młodzieży Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II na potrzebę dzielenia się z innymi.  W ramach  tego przedsięwzięcia były zbierane słodycze w celu zrobienia podarunków dla dzieci. Zbiórka trwała do 24 maja 2019 r. Zebrane słodycze posłużyły do przygotowania 35 paczek dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej Bratnia Dłoń. Gorąco dziękujemy wszystkim darczyńcom.

Jak zawsze radość dzieci była dla nas największą zapłatą za poniesiony trud.

Beata Rubaszewska