W ramach rozwoju świadomości ekologicznej w klasach VI-VIII i G zorganizowano badania mające na celu obliczenie stopnia wykorzystywania naszej planety w codziennym życiu.

Na taki pomysł wpadła klasa VIIIB ponieważ działania proekologiczne są im bardzo bliskie. Z każdej klasy wybrano losowo pięciu przedstawicieli z dosyć dobrą znajomością języka angielskiego. Ankieta bowiem była dostępna tylko w wersji angielskiej. Każdy uczeń miał do wyboru pytania zamknięte, które później po podliczeniu określały procentowy ślad ekologiczny.

Czym jest  ślad ekologiczny ?

Ślad ekologiczny (ang. ecological footprint) jest miarą zapotrzebowania człowieka na zasoby ekosystemu ziemskiego. Stanowi porównanie stopnia eksploatacji zasobów naturalnych ze zdolnością planety do ich regeneracji.

W poprzednich latach średni ślad ekologiczny człowieka wynosił 144% planety. Oznacza to, że zużywamy dobra naturalne znacznie szybciej niż są wytwarzane w naturze. 

Ile planet byłoby więc potrzebnych gdyby wszyscy prowadzili taki styl życia?

Badania  klasy VIIIB dowodzą, że sytuacja w naszej szkole jest trochę lepsza niż na świecie. Nie oznacza to niestety, że nie ma problemu. 

Obliczono  bowiem, że w szkole ślad ekologiczny wynosi ponad 130% natomiast w samej klasie VIIIB ponad 110%.

 Myśl nasuwa się jedna, nasze zapotrzebowanie na dobra ziemi muszą iść w parze z szeroko pojętą świadomością ekologiczną, to od niej zależy przyszłość każdego z nas.

                                                                                     Klasa VIIIB z wychowawcą