10 maja 2019 r odbył się uroczysty apel z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie klasy IV C wraz z wychowawcą przygotowali część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie.

Celem apelu było:

  1. Propagowanie wśród uczniów postaw patriotycznych.
  2. Zwrócenie uwagi na treści patriotyczne i obywatelskie.
  3. Kształtowanie poczucia przynależności do narodu.
  4. Utrwalenie pieśni patriotycznych
  5. 5.Integracja grupy

 Apel rozpoczęto od odśpiewania pieśni: „Witaj Majowa jutrzenko”. Następnie otwarto obrady sejmiku uczniowskiego podczas którego toczyła się debata nad potrzebą uchwalenia Konstytucji. Po wyjaśnieniu dlaczego jest jednak potrzebna nadszedł czas na wyjaśnienie  dlaczego Konstytucję 3 maja nazywamy świętem wolności i radości. Już nasi przodkowie rozumieli, co znaczy wolność, naród, ojczyzna... A czym dla nas są te pojęcia? Przy użyciu transparentów i wierszy uczniowie wyjaśnili znaczenie powyższych słów.

Mamy nadzieję, że nasze spotkanie zachęciło wszystkich obecnych na apelu do chwili refleksji nad tak ważnymi sprawami dla każdego Polaka. Przypomnieliśmy sobie jakże ważne wydarzenie z historii naszego kraju, które powinniśmy znać. Bo przecież naród, który nie zna swej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości.

       Po zakończeniu apelu zabrała głos dyrektor Dorota Rasała Świtoń, która w krótkim przemówieniu przybliżyła uczniom sens obchodów tego święta.
Było to ważne i wyjątkowe wydarzenie dla naszej szkoły.

Beata Rubaszewska