Kamila Lewandowska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 7, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnica reprezentowała Młodzieżową Radę Miasta na  IV Konferencji Młodzieżowych Rad „Młodzi 4.0 Przyszłość”.

17 kwietnia  bieżącego roku w Warszawie  w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Młodzieżowych Rad „Młodzi 4.0 Przyszłość – Młodzi dla Rzeczypospolitej.” Współorganizatorami wydarzenia są: Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, Adam Lipiński – Pełnomocnik Rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz Rada Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Jest to największe w roku spotkanie środowiska młodzieżowych rad w Polsce.

 W ramach konferencji odbyły  się m.in. warsztaty i dyskusje w grupach na temat poszczególnych obszarów działań młodzieżowych rad, jak również spotkania ze znanymi politykami i możliwość zwiedzenia  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jest to dla nas duże wyróżnienie wynikłe z udziału w konkursie Młodzieżowa Rada 2019 –ogólnopolski  konkurs na statuetkę. W czasie konferencji konkurs ten został rozstrzygnięty. Otrzymaliśmy wyróżnienie.

Cieszymy się, że działalność Oleśnickiej Młodzieżowej Rady Miasta została zauważona.  Głównym autorem pracy na konkurs podsumowującej działalność MRM za okres minionych dwóch lat była przewodnicząca Kamila Lewandowska (uczennica Szkoły Podstawowej nr 7) wraz z opiekunem Beatą Rubaszewską. Organizatorem konkursu było  MEN z inicjatywy Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Projekt skierowany był do działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej młodzieżowych rad działających przy jednostkach samorządu terytorialnego. Młodzieżowa Rada przygotowała informację o aktywności wraz z prezentacją multimedialną promującą działalność oleśnickich radnych.

Beata Rubaszewska