Dnia 8 kwietnia 2019 roku klasy 7 i 8 wybrały się na warsztaty chemiczne do Wrocławia.

O godzinie 13.30 zebraliśmy się pod szkołą i po krótkim sprawdzeniu obecności wsiedliśmy do autobusu. Po godzinnej podróży byliśmy już na miejscu. Zajęcia odbywały się na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Chemii. Nasze zajęcia rozpoczęły się o godzinie 14.30. Na początku Panie prowadzące zajęcia podzieliły nas na dwie grupy i przedstawiły nam zasady bezpieczeństwa. Obydwie grupy wykonywały takie same doświadczenia. Wykonywaliśmy badanie odczynu kwasów za pomocą różnych wskaźników, otrzymywaliśmy kwas solny, kwas siarkowy IV oraz kwas ortofosforowy V. Sprawdzaliśmy również czy wszystkie kwasy rozpuszczają się w wodzie oraz wykonywaliśmy chemiczne roślinki i ogrody w próbówce. Po skończonych dwugodzinnych zajęciach wróciliśmy do Oleśnicy. Po drodze pojechaliśmy na drobny obiad do Mc  Donald ‘s . O godzinie 17 30 byliśmy już w domu.

Mam nadzieję, że  następne warsztaty będą równie udane.

Zuzanna Ubowska

Klasa 8a