W ramach współpracy Naszej Szkoły z Fundacją „Dziewczynka z zapałkami” z Łodzi już po raz drugi w dniach 16.03 – 17.03.2019 roku uczniowie z kl. Va, VIb, VIIIa, VIIIb uczestniczyli w wolontariacie organizowanym przez Fundację.

W akcji uczestniczyło 21 uczniów. Na terenie marketu E. LECLERC  Baśniowa drużyna sprzedawała baśniowe zapałki. Cena zapałek nie jest określona – każdy kupujący ustala ją sam. W czasie akcji wolontariuszom udało się zebrać aż 2.379,46 zł. Zebrane pieniądze przeznaczane są na realizację celów statutowych Fundacji, przede wszystkim na organizację wypoczynku dla dzieci o trudnej sytuacji materialnej w formie kolonii, zimowisk, półkolonii i wycieczek. Uczniowie naszej szkoły w pierwszej kolejności mogą korzystać z tych środków.

W czasie akcji uczniowie mieli zapewniony poczęstunek. Byli pod opieką przedstawiciela Fundacji p. Małgorzaty Kulewskiej. Uczniowie wykazali się wysoką kulturą osobistą. Akcja została oceniona jako bardzo dobra i skuteczna. Za udział uczniowie otrzymali dyplomy oraz ocenę wzorową z zachowania.

Biorąc udział  w wolontariacie uczniowie uczą się aktywnego, pożytecznego spędzania czasu wolnego, stają się bardziej empatyczni, uczą się kulturalnego zachowania, nawiązywania kontaktu z obcymi osobami, nabywają umiejętności przyjmowania odmowy w sposób asertywny.

Z ramienia szkoły akcję zorganizowała i koordynowała p. Anna Kulwieć, w przygotowanie akcji włączyła się p. Anna Płaneta.

Dziękujemy szkolnym wolontariuszom za włączenie się w akcję.

                                                                                  Anna Kulwieć