21 lutego Samorząd Uczniowski zorganizował dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 dyskotekę karnawałową.

Odbywała się ona od 16.30 do 19.00 w sali gimnastycznej. Opiekę nad sześćdziesięciorgiem bawiących się sprawowali: pani Anna Kamińska-Kuś, pani Małgorzata Smolak, pani Barbara Jakubczak, pan Waldemar Michalec i pani Joanna Szczegodzińska. Nauczycieli wspierała mama – pani Dorota Stopczyńska.

Za oprawę muzyczną i obsługę sprzętu odpowiedzialni byli uczniowie klasy VIIa – Michał Stopczyński i Jakub Lipiarz.

Uczniowie świetnie się bawili, a imprezę należy zaliczyć do udanych.

Joanna Szczegodzińska