21 marca w Sali Kolumnowej im. Jerzego Woźniak Urzędu Wojewódzkiego zostały wręczone Honorowe Nagrody „Świadek Historii”.

Nagrodę również otrzymała Dolnośląska Rodzina Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej.  Wyróżnienie w imieniu szkół należących do Rodziny im. AK odebrała przewodnicząca Rodziny Szkół AK pani Dorota Rasała – Świtoń, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy.

Rodzinę Szkół im. AK założyło Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej. Obecnie projekt ten kontynuuje Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy, w której od 1 września 2017 r. funkcjonuje Klub Historyczny im. AK. 

Uzasadnienie Nagrody „Świadek Historii”:

Dolnośląska Rodzina Szkół imienia Armii Krajowej została powołana do życia 14 lutego 2007 roku w Oleśnicy. Organizację początkowo zakładało 8 szkół. Działanie w ramach Rodziny to kultywowanie tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej, upowszechnianie w szkołach i środowiskach lokalnych wiedzy historycznej opartej o najnowsze badania naukowe i dokumenty, kształtowanie świadomości narodowej i patriotycznej dzieci i młodzieży oraz postawy wyrażającej się w pokoleniowej odpowiedzialności za więź z przeszłością, a także za przyszłość swojej Ojczyzny, inicjowanie ciekawych form aktywności uczniów i nauczycieli oraz stworzenie płaszczyzny wymiany dobrych praktyk między szkołami. Aktualnie w skład Dolnośląskiej Rodziny wchodzi 18 placówek oświatowych.

Dorota Rasała-Świtoń