Dnia 11 marca 2019 roku klasy 7, 8 i gimnazjalne wybrały się na warsztaty chemiczne do Wrocławia.

O godzinie 13.30 zebraliśmy się pod szkołą i po krótkim sprawdzeniu obecności wsiedliśmy do autobusu. Po godzinnej podróży byliśmy już na miejscu. Zajęcia odbywały się na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Chemii. Nasze zajęcia rozpoczęły się o godzinie 14.30. Na początku Panie prowadzące zajęcia podzieliły nas na dwie grupy: starszą i młodszą oraz przedstawiły nam zasady bezpieczeństwa. Obie grupy pracowały nad sporządzaniem roztworów o określonym stężeniu procentowym, nad przeliczaniem stężeń oraz rozcieńczaniem roztworów.

Po skończonych zajęciach pojechaliśmy tradycyjnie  do McDolanlds. Po przerwie na jedzenie  dojechaliśmy  pod szkołę i rozeszliśmy się do domów

Mam nadzieję, że warsztaty w następnych miesiącach będą równie udane jak te.

Sylwia Pakos