1 marca 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 7 zorganizowała  miejski konkurs historyczny pod patronatem Burmistrza Miasta Oleśnica dla szkół podstawowych.

„W roku 2018 minęło sto lat od nadania kobietom prawa głosu w wyborach do Sejmu i Senatu.  Świętując to wydarzenia pojawiła się nam refleksja, że przecież  rola kobiet w walce o wolną Polskę była ważna nie tylko podczas zaborów czy I wojny światowej, ale też w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu.  W szeregach Armii Krajowej co dziesiąty żołnierz był kobietą.”

- tymi słowami powitali przybyłych gości i uczestników konkursu Kamila Lewandowska i Wiktor Mika, uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy.

W konkursie uczestniczyli przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 z Oleśnicy.

W jury zasiedli: Grażyna Dłubakowska - Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy,  Krzysztof Sycianko – prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej obwodu Oleśnica, Zdzisława Jakimiec,  Agata Szpiłyk – pracownik BiFK,   Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 Dorota Rasała Świtoń. 

Tematyka konkursu obejmowała  historię  i  organizację Armii Krajowej w czasie II wojny światowej i  okresie powojennym ze szczególnym uwzględnieniem roli kobiet.

Konkurs składał się z trzech część. Pierwszy etap obejmował  występ artystyczny – piosenka lub utwór poetycki dotyczący żołnierzy wyklętych. 

Drugi etap to test wiedzy związany z tematyką konkursu. Uczniowie zaskoczyli jury naprawdę wysokim poziomem wiedzy.

Część trzecia to wykonanie  poniższych zadań:

„Kobieta - sanitariuszka” - udzielanie pierwszej pomocy rannym żołnierzom,

„Kobieta – odważna”  - pokonanie toru przeszkód,

Zamknięty pokój, a w nim:   „Kobieta – szpieg” - zaszyfrowanie wiadomości na maszynie do pisania, „Kobieta zawsze jest kobietą – co powinno znaleźć się w torebce kobiety – żołnierza, „Kobieta  praktyczna”  - wyszycie znaku Polski walczącej, „Kobieta – bohaterka”- zaprojektowanie pomnika kobiety AK, puzzle i pytania z tematu konkursu.

Konkurs wzbudził wiele pozytywnych emocji. Uczestnicy wykazali się Wysokiem poziomem na wszystkich etapach konkursu.

 Wyniki konkursu

Drużynowo:

I miejsce - SP 8

II miejsce - SP 4

III miejsce - SP 6

IV miejsce - SP 7

V miejsce - SP 2

VI miejsce - SP 3

VII miejsce - SP 1

Indywidualnie mistrzami wiedzy o Armii Krajowej zostali:

Marcelina K. ze Szkoły Podstawowej nr 8 i Paweł Ł. ze Szkoły Podstawowej nr 7.

Zarówno uczniowie, jak i szkoły otrzymali ciekawe nagrody w postaci gier historycznych i planszy do gier Niepodległość.

Organizatorem konkursu była nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 7 Beata Rubaszewska.