W grudniu został ogłoszony Szkolny Konkurs Czytelniczy „Zareklamuj książkę”.

Celem konkursu było wykonanie plakatu zachęcającego do przeczytania dowolnej książki dla dzieci lub młodzieży.

W konkursie wzięło udział 25 uczniów, wykonując bardzo pomysłowe prace reklamujące różne tytułów książek.

Komisja konkursowa wyłoniła 13 laureatów w trzech kategoriach wiekowych:

 - kategorii klas 0-III

 - kategorii klas IV- VI

 - kategorii klas VII- III Gimnazjum

     Uroczyste rozstrzygnięcie  konkursu odbyło się 23 stycznia. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki, laureaci otrzymali także nagrody książkowe ufundowane przez organizatorów. Serdeczne podziękowania za wykonane prace oraz gratulacje dla zwycięzców.

Prace zostały zaprezentowane na wystawach przy bibliotekach szkolnych.

 Organizatorzy: Małgorzata Pochopień

i Katarzyna Jurzyk