W dniu 9 stycznia w naszej szkole odbyły się warsztaty plastyczne dla uczniów klas VI-VIII i 3 Gimnazjum, zorganizowane przez VIIIB, które miały na celu uświadomienie innym założeń Ligi Ochrony Przyrody w naszym kraju. 

Każda z grup otrzymała jeden z wiodących celów  LOP zapisany na kartce,  a jej zadaniem było przedstawienie go za pomocą rysunku. Uczniowie wykazali się dużą wyobraźnią w interpretacji założeń proekologicznej organizacji. Powstały ciekawe prace, które zostały umieszczone na korytarzu szkoły.

Korina Sosnowska