Dnia 14stycznia  2019 roku klasy 7,8 i gimnazjalne wybrały się na warsztaty chemiczne do Wrocławia.

O godzinie 13.30 zebraliśmy się pod szkołą i po krótkim sprawdzeniu obecności wsiedliśmy do autobusu. Po godzinnej podróży byliśmy już na miejscu. Zajęcia odbywały się na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Chemii. Nasze zajęcia rozpoczęły się o godzinie 14.30. Na początku Panie prowadzące zajęcia podzieliły nas na dwie grupy: starszą i młodszą oraz przedstawiły nam zasady bezpieczeństwa. Grupa młodsza zajmowała się określaniem Ph  np. określanie kolorów roztworów z określonym Ph po dodaniu różnych wskaźników, określanie odczynu roztworu na podstawie jego barwy, badaniem Ph roztworów wodnych wybranych substancji oraz badaniem odczynu gleby. Natomiast starsza grupa  zajmowała się powtórzeniem zadań i zobrazowaniem ich do egzaminu np. reakcje tlenków z wodą, sporządzanie i rozdzielanie mieszaniny, reakcje soli z wodą. Po skończonych dwugodzinnych mieliśmy nadzieję, że wrócimy do Oleśnicy jak zawsze. Gdy wyjechaliśmy z Uniwersytetu okazało się, że czekał nas ogromny korek. Jechaliśmy 2 godziny i 40 minut do Mc Dolanlds. Zmęczeni dojechaliśmy do miejsca gdzie mogliśmy czymś się posilić i wykończeni  lecz najedzeni wróciliśmy do Oleśnicy po prawie 4  godzinnej podróży.

Mam nadzieję, że warsztaty w następnych miesiącach będą równie udane jak te. Pomimo naszych wielogodzinnych przygód.

Zuzanna Ubowska